నూతన PTE కోర్ ఇంగ్లీష్ ప్రావీణ్యత పరీక్ష కోసం బుకింగ్‌లను ప్రారంభించిన పియర్సన్

హైదరాబాద్ : ప్రపంచంలోని ప్రముఖ లెర్నింగ్ కంపెనీ, పియర్సన్ (FTSE: PSON.L),దాని సరికొత్త ఆంగ్ల భాషా ప్రావీణ్యత పరీక్ష, PTE కోర్, కోసం ఇప్పుడు బుకింగ్‌లు తెరిచామని

Read more