150 మెడికల్ కాలేజీల గుర్తింపు రద్దు చేయనున్న ఎన్ఎంసీ!

నెల రోజులకు పైగా మెడికల్ కాలేజీలలో తనిఖీలు న్యూఢిల్లీః నిబంధనలు పాటించని మెడికల్ కాలేజీలపై వైద్య విద్య, వైద్య నిపుణుల నియంత్రణ సంస్థ అయిన నేషనల్ మెడికల్

Read more