హైదరాబాద్ లోని ప్రగతి నగర్ వద్ద తమ అత్యాధునిక మ్యూజిక్‌ అకాడమీని ప్రారంభించిన ముజిగల్‌

హైదరాబాద్ లో ఇది ఏడవ ముజిగల్ అకాడమీ వ్యవస్థీకృత సంగీత పరిశ్రమలో సుప్రసిద్ధ సంస్థగా తమను తాము నిలుపుకునేందుకు ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తున్న ముజిగల్‌, తమ కార్యకలాపాలను మరింతగా

Read more

హైదరాబాలో మ్యూజిక్‌ అకాడమీని ప్రారంభించిన గాయకుడు అరుణ్ కౌండిన్య

హైదరాబాద్‌ః వ్యవస్థీకృత సంగీత పరిశ్రమలో సుప్రసిద్ధ సంస్థగా తమను తాము నిలుపుకునేందుకు ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తున్న ముజిగల్‌, తమ కార్యకలాపాలను మరింతగా విస్తరించడంతో పాటుగా గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది

Read more