మహిళలకు మాతృత్వం కోసం తగిన వయస్సు.. 22 నుంచి 30 ఏళ్లు: సీఎం హిమంత బిశ్వ

మైనర్లను పెళ్లి చేసుకునే వాళ్లకు జీవిత ఖైదు పడొచ్చని హెచ్చరిక దిస్పూర్‌ః మహిళలు సరైన వయస్సులో మాతృత్వాన్ని స్వీకరించాలని అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ అన్నారు.

Read more