అతిపెద్ద స్నాతకోత్సవాన్ని నిర్వహించిన బిట్స్ పిలానీ విల్ప్

హైదరాబాద్ : బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ & సైన్స్ (BITS), పిలానీ యొక్క వర్క్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ (WILP) విభాగం స్నాతకోత్సవాన్ని నిర్వహించింది, దీనిలో

Read more