మాజీ ఎంపీ కొత్తపల్లి గీతకు హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు

మాజీ ఎంపీ కొత్తపల్లి గీతకు హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకును మోసం చేసిన కేసులో కొత్తపల్లి గీత తో పాటు ఆమె భర్త

Read more