చలువ చేసే కీరదోస

కాలంతో సంబంధం లేకుండా ఇప్పుడు అందరినీ డీహైడ్రేషన్‌ సమస్య వేధిస్తోంది. అలాంటి వారు ఈ పదార్తాలు తీసుకోవడం మంచిది. కీరలో నీటిశాతం అధికంగా ఉంటుంది. ఇది శరీంలో

Read more

కీరదోసలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కీరదోసలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కీరదోసకాయ చలువ చేసి, హాయినిస్తుంది. ఇందులో అనేక ఖనిజలవణాలు ఉంటాయి. అందువల్ల మంచి శక్తిని ఇవ్వగల ఆహారంగా పరిగణిస్తారు. భారతదేశంలో కీరదోసకాయను అనేక

Read more