శ్రీకాకుళంలో ‘యువశక్తి ‘ పేరుతో జనసేన భారీ సభ

జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటికే పలు కార్యక్రమాలతో ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో భారీ బహిరంగ సభలు నిర్వహించగా..ప్రజల నుండి అపూర్వ స్పందన

Read more