నేడు మలికిపురంలో జనసేన బహిరంగ సభ

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చేపట్టిన వారాహి విజయ యాత్ర ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో విజయవంతంగా కొనసాగుతుంది. శుక్రవారం.. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో అంబాజీపేట, పి.గన్నవరం, రాజోలు,

Read more