మళ్లీ మళ్లీ ఇజ్రాయెల్ పై దాడులు చేసితీరుతాంః హమాస్ లీడర్

శత్రువుకు గుణపాఠం చెప్పితీరతామన్న హమాస్ ప్రతినిధి ఘాజి హమాద్ జెరూసలెం: ఇజ్రాయెల్ పై మళ్లీ మళ్లీ దాడులు చేసితీరతామని హమాస్ అధికార ప్రతినిధి ఘాజి హమాద్ స్పష్టం

Read more