గగన్ యాన్ రాకెట్ బూస్టర్ పరీక్ష విజయవంతం

నిశ్చలస్థితిలో ఉంచి మండించిన ఇస్రో135 క్షణాల పాటు బూస్టర్ పరీక్ష న్యూఢిల్లీ : భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో) తలపెట్టిన మరో కీలక ప్రయోగం గగన్

Read more