మెగా మిలిటరీ డ్రిల్స్‌ నిర్వహిస్తున్న రష్యా

మాస్కో: రష్యా గతంలో ఎన్నడూలేనంతగా భారీ మిలిటరీ విన్యాసాలను నిర్వహిస్తోంది. వచ్చేనెలలోనే అతిపెద్ద డ్రిల్‌ నిర్వహించాలనినిర్ణయించింది. మొత్తం మూడు లక్షల మందిట్రూప్‌లు, వెయ్యివిమానాలు ఈ విన్యాసాల్లో పాల్గొంటాయి.

Read more