చేతులు పైకెత్తి దిశా మాములు పోజ్ ఇవ్వలేదు

దిశా పటాని ..ఈ పేరును పరిచయం చేయాల్సిన పనిలేదు. నిత్యం హాట్ హాట్ ఫోటో షూట్స్ తో సోషల్ మీడియా లో రచ్చ చేస్తుంటుంది. చాలామంది హీరోయిన్లు

Read more