కార్పొరేట్‌లో డిజిటల్‌ మార్కెటింగ్‌దే ఎక్కువ వాటా!

న్యూఢిల్లీ: డిజిటల్‌ మార్కెటింగ్‌ వ్యవస్థ ఇపుడు భారత్‌లో బహుముఖంగా విస్తరిస్తున్ననేపథ్యంలో విద్యా ఉద్యోగసంస్థలకు సైతం ఇపుడు డిజిటల్‌ మార్కెటింగ్‌ప్రాధాన్యం పెరిగింది.సృజనాత్మకత ఎక్కువ మక్కువచూపించేవారు డిజిటల్‌ మార్కెట్‌ను ఎక్కువ

Read more