చాలీచాలని దినసరి వేతనాలతో ఇక్కట్లు

పట్టణాలలో దినసరి వేతనాలకు పనిచేసే కూలీలకు నెలంతా పని దొరుకుతుందనే నమ్మకం లేకపోగా చేసిన రోజుల్లో సైతం అరకొర వేతనాలతో పబ్బం గడుపుతున్నారు. పీల్చేగాలిని తప్పా మిగతా

Read more

హక్కులకు బదులు చిక్కులా?

హక్కులకు బదులు చిక్కులా? పాలకవర్గాలు అవలంభించే నూతన ఆర్థిక పారి శ్రామిక విధానాలు ‘మేడ్‌ ఇన్‌ ఇండియాకు బదు లు ‘మేక్‌ ఇన్‌ ఇండియా విధానాలతో విదేశీ

Read more

కార్మిక చట్టాల రక్షణకోసం ఉద్యమం

కార్మిక చట్టాల రక్షణకోసం ఉద్యమం ఐక్యత పోరాటం, అంతర్జాతీయవాదంతో ముందుకు పోవాలి.పెట్టుబడి సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా పేదరిక నిర్మూలన కార్మిక శ్రమదోపిడీ, కార్మిక హక్కులపై దాడిని తిప్పికొట్టాలని ప్రపంచకార్మిక

Read more