నేడు చంద్రగ్రహణం..

ఇవాళ పాక్షిక చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనున్న విషయం తెలిసిందే. భారత్‌తో పాటు ఆసియా, ఆఫ్రికా, యూరప్ దేశాల ప్రజలు చంద్ర గ్రహణాన్ని తిలకించవచ్చు. సూర్యుడు- భూమి-చంద్రుడు ఒకే సరళరేఖ

Read more