అక్రమంగా తీసుకువచ్చిన విదేశి పక్షులు

  కపూణే : విదేశాల నుంచి అక్రమంగా తీసుకువచ్చిన 19 అరుదైన పక్షులను రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాడగామ్ షేరీకి చెందిన డోమినిక్

Read more

దారి మరువని పక్షులు!

తెలుసుకోండి…. దారి మరువని పక్షులు! పక్షులు వలసపోవటం మనందరికీ తెలుసు. స్కాండినేవి యాకి చెందిన ఛాపించెస్‌ అనే ఆడపక్షి వేరే ప్రాంతానికి వలసపోతుంది. కానీ మగపక్షి అక్కడే

Read more

పక్షుల ఐకమత్యం!

నీతికథ పక్షుల ఐకమత్యం! భీమ్‌దేవ్‌ అనే బోయవాడు అడవికి వెళిల పక్షులను వేటాడి సమీపాన ఉన్న గ్రామంలో జరిగే సంతలో అమ్మేవాడు. అలా అమ్మగా వచ్చిన డబ్బులతో

Read more