విగ్రహాలను హుస్సేన్ సాగర్‌లోనే నిమజ్జనం చేస్తాం: భాగ్యనగర్ ఉత్సవ కమిటీ స్పష్టం

‘365 రోజులు జరిగిన కాలుష్యాన్ని పట్టించుకోకుండా హిందూ పండుగలనే దోషిగా చేయడం కరెక్ట్ కాదు’.. హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్ హుస్సేన్ సాగర్ లో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్

Read more