కుల‌వృత్తులు, చేతివృత్తుల‌కు తెలంగాణ సర్కార్ రూ. ల‌క్ష ఆర్థిక సాయం

బీసీ కులవృత్తులు, చేతివృత్తుల‌పై ఆధారపడిన వారికి రూ.1 ల‌క్ష ఆర్థిక సాయం అందించే ప్రక్రియను తెలంగాణ సర్కార్ ప్రారంభించింది. విశ్వబ్రాహ్మణ, నాయీ బ్రాహ్మణ, రజక, కుమ్మరి, మేదరి

Read more