పార్వతీదేవియే గౌరమ్మ

దేవీశరన్నవరాత్రుల అలంకారాల విశిష్టత బతుకమ్మ పండుగకు సంబంధించి సమాజంలో ఎన్నో కథలున్నాయి. అందులో కొన్నిచోళదేశాన్ని ధర్మాంగుడనే చక్రవర్తి పరిపాలిస్తుంటాడు. అయితే అతని భార్య ఆయనటువంటి సత్యవతి నూరు

Read more