ఆర్నియా సెక్టార్‌లో పాక్‌ రేంజర్లు కాల్పుల

ఆర్నియా సెక్టార్‌లో పాక్‌ రేంజర్లు కాల్పుల పాకిస్థాన్‌ మరోసారి కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించింది. ఆర్నియా సెక్టార్‌లో పాక్‌ రేంజర్లు కాల్పులకు దిగారు. పాక్ దాడులను భద్రత

Read more