సూర్య నారాయణ స్వామిని తాకిన సూర్య కిరణాలు

9 నిమిషాల పాటు తాకిన కిరణాలు.. పులకించిన భక్తజనం శ్రీకాకుళం: అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామిని సూర్య కిరణాలు తాకాయి. ఉదయం 6.21 గంటల నుంచి 6.30 గంటల

Read more

స్వామివారి మూల విరాట్‌ను తాకని సూర్యకిరణాలు

నిరాశగా వెనుదిరిగిన భక్తులు రేపటిపైనే ఆశ శ్రీకాకుళం: శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని అరసవిల్లి సూర్యనారాయణస్వామి భక్తులు నేడు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. ఈరోజు స్వామి వారి మూలవిరాట్‌ను తాకాల్సిన

Read more

అరసవల్లిలో స్వామివారి పాదాలను తాకని సూర్యకిరణాలు

అరసవల్లి: శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆరసవల్లి శ్రీ సూర్యానారాయణస్వామివారి పాదాలను సూర్య కిరాణాలు ప్రతి ఏటా మార్చి 9, 10 తేదీల్లో మరియు అక్టోబర్‌ 1, 2 తేదీలో

Read more