హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తున్నా

New Delhi: అయోధ్యపై తీర్పును హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తున్నట్లు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ ట్విట్టర్ ద్వారా తెలియచేశారు. ఈ తీర్పు ఇరు వర్గాలకు సంతోషం కలుగచేసిందని,

Read more

నీటి వనరులను కాపాడుకుందాం

నీటి వనరులను కాపాడుకుందాం నేడు ప్రపంచంలో నీటి ఎద్దడి ఉంది అని చెప్పడ మంటే, భూగోళం ఎదుర్కో బోతున్న అతిపెద్ద సంక్షోభాన్ని తక్కు వ చేసిచూపటమే అవ్ఞతుంది.

Read more

పరిపూర్ణత్వాన్ని ప్రసాదించేది గురుతత్వం

పరిపూర్ణత్వాన్ని ప్రసాదించేది గురుతత్వం మనిషికి మొదటి జన్మను తల్లి ఇస్తుంది. తల్లి ద్వారా మనం ఈ ప్రపంచంలోనికి వస్తాం. అయితే జ్ఞానం,నైపుణ్యం ఇవ్వటం ద్వారా మనకు రెండవ

Read more