మునిగిన టైటానిక్‌ ఓడ

titanic ship
titanic ship


ఇంగ్లండులోని సౌతాంప్టన్‌ నుంచి న్యూయార్క్‌కు రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై నాలుగు మందితో ఏప్రిత్‌ 10 1912 న బయలుదేరిన టైటానిక్‌ ఓడ నాలుగు రోజులుయ్యాడు ఏప్రిల్‌ 14 రాత్రి మునగడం ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత రెండు గంటలకు అతన్ని రెండు గటలకు అతన్ని కాపాడూరు మంది ఓడ ప్రమాణికులు బతిడి బట్టకట్టే వారు కానీ అందురలోని లైఫ్‌ బోట్స్‌లో నిర్దేశించిన ప్రయాణికుల కంటే చాలా మంది ఎక్కుతుందటం వల్ల వారదరూ మరనించడం జరిగింది టైటానిక్‌ ఓడ ఢీకొన్ని మంచుకోండ క్రీస్తుపూరక్వం వెయ్యామంచు కొందను డొకొని మునిగి పోయిన ఏకైక ఓడ టైటానిక్‌ మాత్రమే