మన కీర్తి శిఖరాలు

kidney
kidney


ప్రొఫెసర్‌ ఎ.రంగనాథరావు భారతదేశానికి చెందిన యారాలజిస్టు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ల్రం తొలి కిడ్ని ఆపరరేషన్‌ చేసిన వ్యక్గిఆ ప్రొఫెసర్‌ ఎ.రంగనాథరావు చరిత్రపుటల కెక్కారు అదిపూడి రంగనాథరావు తూర్పు గోదావరి జిల్లా పిఠాపురంలో 1930 ఏప్రిల్‌ 11వ తేదీన జన్మించారు పేట్టి జిల్లా పిఠాపురంలోనే పిఆర కాలేజిలో ఇంటర్మీడిపేర్తి చకేపారకు తర్వాత విశాఖపనట్నం వేళ్లి అక్కడి ఆంధ్రమెడికల్‌ ఆయనే కాలేజీలో డిగ్రీ నేదందారు 1956 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం సేవలనందిసుతపపా ఆయన సరరీలో పోస్లే గ్రాడ్యుయేషన్‌ ఎం.ఎస్‌ ను అదే కళశాలలో మాస్టర్స్‌డిగ్రీలో 1969 లో తవమిళనాడు మొదటి యారాను జిస్టుగనూ ఆంద్రప్రదేశ్‌లో తొలి కిడ్ని రార్పిడి చేపిన వైదుయానిగా వినుతికెక్కారు ఆంద్రా మెడికల్‌ కాలేజీలో 1962 నుంచి ఎనిమిదుళ్లపూర్తాచే1983 వరకు ఉస్మానియా వెడికల్‌ కళశలలో యూరాలజీ విభాగంలో ప్రొఫోసరుగా ఉన్నారు పిజాం రినిస్టిట్యూల్‌ ఆఫ్‌ మెడికల్‌ సైన్సెస్‌లో యూరాలజీ విబాగంలో నగూరం సలమాదారుగా వ్యవహరించిన ఆయన 1970 ఆంద్రా మెడికల్‌ కళాశాలలో యూరాజినీ స్థాపించారు 19080 లో యూరా లజీలో ఆంద్రా మెడికల్‌ ప్రదేశం ఆయన వైద్యబృందం 1982 లో ఉప్మా నిమా జనరల్‌ ఆసుపత్రిలో కిడ్ని మార్పిడి శ్నరస్తకిత్సను విజయచవంతంగా పూర్తిని సారు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం యూరాలజీ సొసనైలటి ఆఫ్‌ ఇండి మయాకు యకార్యదర్శించగానుచరంగనాథరావు తాను జీవితంలవో దర్విశంచి అభియమానించి ఏకైక బాబా భవవాన్‌ సత్యసాయిబాబా బాబావారతో ఆయన ఆయన తొలి పరిచయం హైదరాబాద్‌లో సత్య కాదనం భవనం కిడ్ని మార్పిడికి ఆమెదం తెలుపుతున్నానని అయతే తల్లితండ్రి తోడుట్టువుల నుంచి మాత్రదమే సేకరించిలనా ఇతరులు ఏరుఎవరి నుండి బాబావారి నుండి శసనం మేరకు కోన్ని నిబంధనలతో మార్గదర్శనాలు రరూఐపందించయాన రూపొందించుకుని సత్య సాయి సూపరక్ష స్పెఫాఆసుప్రతిలో కిడ్పి మార్పిడి ఓ చోడు చెప్పకున్నారు. 1992 నవంబరులో బాబా జన్మదినాన అపపటి రాష్రప్టతి శంకర్‌ దయాళ శర్శచేతూడు గా యూజిరాజీ విభాగాం ఆరంభ మూనట్లు రంగనాథదదావు బాబావారి సలుకులు ఆవార్గు అందుదకున్న ఆయన 2014 డిసెంబర్‌ 18న తుదిశ్వస విడిచారు.