తిరుప్పావై: 4వ పాశురం

GODADEVI
GODADEVI

ఆళి మళైక్కణ్ణా! ఒను€ నీ కైకరవేల్‌,
ఆళియుళ్‌ పుక్కుముకన్దు కొడార్తేఱి,
ఊళిముతల్వన్‌ ఉరువమ్బోల్‌ మె§్‌ుకఱత్తు పాళియన్దోలుడై ప్పఱ్పనాపన్‌కైయిల్‌
ఆళాపోల్‌ మిన్ని వలమ్బురిపోల్‌ నిన€తిర్‌న్దు
తాళాదే శార్జముదైత్త శరమళై పోల్‌
వాళవ్ఞలకినిల్‌ పె§్‌ుతిడా§్‌ు, నాంగళుమ్‌
మార్గళి నీరాడ మకిళ్‌న్దేలో రెమ్బావా§్‌ు
భావము: వరుణదేవ్ఞడు గంభీరస్వభావము కలవాడు. సముద్రములోని నీటిని పీల్చుతాడు. ఆకాశమును అధిరోహిస్తాడు. నీలిమేఘశ్యాముడు సర్వవ్యాపి. విశాలమైన సుందర భుజములు గలవాడు. పద్మనాభుడు. అతని చేతిలోని చక్రమువలె ప్రకాశించునట్లుగా మెరయాలి. పాంచజన్యము చేయు శబ్దముగా ఉరమాలి. దక్షిణబాహువ్ఞనగల సుదర్శన చక్రమువలె మెరయాలి. శార్‌ఙ్గమునుండి వెలువడు బాణములవలె ఆలస్యముకాకుండ వర్షించాలి. లోకములు సుఖించాలి. సంతోషంగా ఆ వర్షములో మార్గశిరస్నానముచేద్దాం అనుచు గోపికలను రండి అంటు కోరుతున్నది.
ఫలం: ‘సత్సంగం లభిస్తుంది

తాజా క్రీడా వార్తల కోసం క్లిక్‌ చేయండి: https://www.vaartha.com/news/sports/