హల్దీరామ్‌ స్వీట్స్‌కు మోసం

Sweets
Sweets

హల్దీరామ్‌ స్వీట్స్‌కు మోసం

హైదరాబాద్‌: హల్దిరామ్‌ స్వీట్స్‌ సంస్థకు హైదరాబాద్‌ వాసులు మోసం చేశౄరు. రూ.182 కోట్ల వరకు మోసం చేయటంతో కైలాష్‌, సుభాష్‌లను ఢిల్లీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.