జూపార్కులో ఆన్‌లైన్‌ టిక్కెట్‌ కౌంటర్‌ ప్రారంభం

zoo [ark copy
zoo park

జూపార్కులో ఆన్‌లైన్‌ టిక్కెట్‌ కౌంటర్‌ ప్రారంభం

హైదరాబాద్‌: జూపార్క్‌లో ఆన్‌లైన్‌ టిక్కెట్‌ కౌంటర్‌ను మంత్రి జోగురామయ్య ప్రారంభించారు.