జొమోటో ఉద్యోగులకు శుభవార్త

26 వారాల పేరెంటల్‌ సెలవు ముంబై: జొమోటోలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు గుడ్‌ న్యూస్‌. సరికొత్త సెలవుల విధానాన్ని ప్రకటించింది జొమోటో. 26 వారాల ప్రసూతి సెలవుల్ని ప్రకటించింది.

Read more