యువరాజ్‌సింగ్‌ సూటిప్రశ్న

వ్యక్తిత్వం ఆధారంగా వ్యవహరించాలని సూచన భారత బ్యాటింగ్‌ కోచ్‌ విక్రమ్‌ రాథౌర్‌ సామర్ధ్యాన్ని ప్రశ్నించాడు..ఎవరైనా సరే తన వ్యక్తిత్వం ఆధారంగా ఒక ఆటగాడితో వ్యవహరించాలన్నారు.. భారత క్రికెటర్లన

Read more