వైసీపీ నేతల దాడి ఫై పవన్ కళ్యాణ్ ఆగ్రహం

శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాలవలసలో జనసేన కార్యకర్తలపై జరిగిన దాడిని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఖండించారు. సమస్య ను తెలియజేస్తే దాడులు చేస్తారా అంటూ ప్రశ్నించారు. మా

Read more