ఎముకలకు ఇన్ఫెక్షన్‌

ఎముకలకు ఇన్ఫెక్షన్‌ సూక్ష్మక్రిముల కారణంగా ఎముకలు పాడవడాన్ని దెబ్బ తింటాయి. ఇలా సూక్ష్మక్రిముల కారణంగా ఎముకలు దెబ్బ తినడాన్ని – నాన్‌ స్పెసిఫిక్‌ ఆస్టియో మైలైటిస్‌, స్పెసిఫిక్‌

Read more