వరల్డ్‌ వైడ్‌ వెబ్‌కు 30 ఏళ్లు

వరల్డ్‌ వైడ్‌ వెబ్‌(డబ్లుడబ్లుడబ్లు)కు 30 ఏళ్లు నిండిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని గూగుల్‌ మంగళవారం నాడు ప్రత్యేక డూడుల్‌ను రూపొందించింది. ఆంగ్ల శాస్త్రవేత్త టిమ్‌ బెర్నర్స్‌ లీ 1989

Read more