వుహాన్‌లో ఆంక్షలు పాక్షికంగా తొలగింపు

తగ్గుముఖం పడుతున్న కొత్త ఇన్ఫెక్షన్‌లు బీజింగ్‌: వుహాన్‌ నగరంలో కొత్త ఇన్ఫెక్షన్‌లు తగ్గుముఖం పడుతుండటంతో ఆ నగరంపై విధించిన ఆంక్షలను ప్రభుత్వం పాక్షికంగా తొలగించింది. నగరంలో ఇన్ఫెక్షన్‌

Read more