వైట్ హౌస్ కు వచ్చిన కొనాన్‌ శునకం

బాగ్దాదీని మట్టుబెట్టే ఆపరేషన్ లో పాల్గొన్న కొనాన్ వాషింగ్టన్‌: ఐసిస్ చీఫ్ అబూబకర్ అల్ బాగ్దాదీని హతమార్చడంలో ఓ మేలుజాతి శునకం ఎంతో కీలకపాత్ర పోషించింది. దానిపేరు

Read more