ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నివాస భవనం!

వియాన్నా: ‘కార్ల్‌ మార్క్స్‌ హాఫ్‌’ ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నివాస సమాదాయం. ఆస్ట్రీయా రాజధాని వియన్నాలో ఉన్న ఈ పొడవాటి భవనాన్ని 1927-1930ల మధ్య కాలంలో నిర్మించారు.

Read more

మొదటిప్రపంచ యుద్ధ విరమణ ఒప్పందానికి వందేళ్లు!

ప్రపంచ దేశాల అధినేతలతో ప్యారిస్‌లో సందడి ప్యారిస్‌: మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంజరిగి నేటికి సరిగ్గా 100 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఆనాటి యుద్ధవిరమణ ఒప్పందంరోజును స్మరించుకునేందుకు ప్రపంచంలోని

Read more