ప్రపంచ ఒలంపిక్‌కి ధన్యవాదాలు

ఢిల్లీ: భారతదేశం యొక్క బాక్సింగ్ ఐకాన్ మేరీ కోమ్ గురువారం ప్రపంచ ఒలంపిక్‌కి ధన్యవాదాలు తెలిపింది. స్పోర్ట్స్ బాడీ తరువాత నామమాత్రపు పోస్ట్ అక్షరాలను ఓఎల్‌వై వాడటానికి

Read more