మరోసారి ప్రపంచ పటాలపై విరుచుకుపడ్డ చైనా

బీజింగ్‌: చైనా మరోసారి ప్రపంచ పటాలపై విరుచుకుపడింది. తమవిగా చెప్పుకుంటున్న భూభాగాలను వేరే దేశాలకు చెందినవిగా చూపించినందుకు గానూ మొన్న 30 వేల మ్యాప్‌లను చైనా ధ్వంసం

Read more