స్వర్ణం సాధించిన సింధు

బాసెల్(స్విట్జర్లాండ్): పదహారణాల అచ్చమైన మన తెలుగమ్మాయి సాధించిన అద్భుతమిది.. దేశం యావత్తు గర్వించేలా చేసిన క్షణమిది. 24 ఏళ్ల వయసుకే పూసర్ల వెంకట సింధు చరిత్ర సృష్టించింది.

Read more