కంప్యూటర్‌కే అంకితమయ్యారా!

కంప్యూటర్‌కే అంకితమయ్యారా! తలనొప్పి, చూపు మసకబారడం, వెన్నునొప్పి కళ్లు ఎరుపెక్కడం, దురద, పొడిబారడం, దృశ్యాలు రెండుగా కనిపించడం లాంటి లక్షణాలేమైనా ఇటీవల మీలో కనిపిస్తున్నాయా! అయితే ఖచ్చితంగా

Read more