మహిళా సంక్షేమంతోనే సమాజం అభివృద్ధి

      మహిళా సంక్షేమంతోనే సమాజం అభివృద్ధి ఒకదేశంలో అభివృద్ధి ఆ దేశంలోని స్త్రీల సర్వతోముఖాభివృద్ధిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మహిళలకు పట్టాభిషేకం చేస్తాం, స్రీలకు నీరాజనం

Read more

స్త్రీ సంక్షేమానికి కంటితుడుపు కేటాయింపులా!

            స్త్రీ సంక్షేమానికి కంటితుడుపు కేటాయింపులా! కేద్ర ప్రభుత్వం ఈసారి బడ్జెట్‌లో స్త్రీశిశు సంక్షేమా నికి కేటాయింపులు ఎలా ఉంటాయో

Read more

మహిళా సంక్షేమానికి రూ.1,731 కోట్లు

మహిళా సంక్షేమానికి రూ.1,731 కోట్లు ఆర్థిక మంత్రి ఈటెల మహిళా శిశు సంక్షేమానికి బడ్జెట్‌లో 1731 కట్లు కేటాయించారు.. బిసి సంక్షేమానికి రూ.5,070 కోట్లు , మైనారిటీ

Read more