సాయుధ దళాలలోకి మహిళలు: సౌదీ అరేబియా

Riyadh: సాయుధ దళాలలోకి మహిళలను తీసుకోనున్నట్లు సౌదీ అరేబియా ప్రకటించింది. దేశంలో మహిళల హక్కులను మరింతగా పెంచడంలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మహిళా సాధికారితలో మరొక

Read more