మూత్రం తాగాలంటూ..ప్రేమించిన వాడు వేదింపులు

కన్నవారిని సైతం దూరం చేసుకొని.. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది..లైఫ్ ఎంతో హ్యాపీ గా ఉంటుందని కలలు కన్నది..కానీ పెళ్ళైన నెల రోజులకే ప్రేమించిన వాడు శాడిస్ట్ గా

Read more