మహిళలే శక్తిమంతులు

మహిళలు ఎంత చదువ్ఞకున్నా, ఎంతగా సంపాదిస్తున్నా తాము చెప్పినట్లే వినాలని, వారు బలహీనులని పురుషులు భావిస్తుంటారు. తమ శక్తితో పోల్చుకుంటే వారు శక్తిమంతులు కారని అనుకుంటారు. వారిని

Read more

సమానత్వం కోసం మరింత పోరాటం

నాగరిక ప్రపంచంలో స్త్రీ పురుషుల మధ్య అసమానతలు, వ్యత్యాసాలు పెరుగుతున్నాయి. నేటి కాలంలో స్త్రీలకు విద్య, ఉద్యోగం, సొంత నిర్ణయం, సమాజంలో హోదా ప్రశ్నార్ధకం గానే మిగిలిపోయాయి.

Read more

మహిళల ప్రాతినిధ్యపు చట్టానికి మోక్షం లేదా?

    మహిళల ప్రాతినిధ్యపు చట్టానికి మోక్షం లేదా? ఏ దేశంలో అయితే మహిళలు పూజలందుకుంటారో ఆ దేశం సుభిక్షంగా, సురక్షితంగా ఉంటుందని మన వేదా లు

Read more

సంఘటితంగా సాధికారత సాధిద్దాం

సంఘటితంగా సాధికారత సాధిద్దాం మహిళా సాధికారత మానవ హక్కుల మూలాల్లో ఒకటి. తనను కూడా మనిషిగా చూడాలని, తానూ తన స్వతంత్ర ఆలోచన ప్రకారంగా ఉండాలని ఆమె

Read more

మహిళా ప్రాధాన్యతే ‘విశ్వవేదిక’ లక్ష్యం

మహిళా ప్రాధాన్యతే ‘విశ్వవేదిక’ లక్ష్యం దక్షిణాసియాలో మొట్టమొదటిసారిగా జరుగుతు న్న 2017 ప్రపంచ పారిశ్రామికవేత్తల సద స్సు అంగరంగ వైభవంగా హైదరాబాద్‌ హైటెక్‌సిటీలో మంగళవారం సాయంత్రం ప్రారంభమైంది.

Read more