8 మందిని పెళ్లి చేసుకున్న కీలాడి లేడీ..ఇప్పుడు ఎయిడ్స్ తో బాధపడుతుంది

ఈరోజుల్లో కొంతమంది మహిళలు కూడా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. డబ్బు కోసం దొంగతనాలు , దోపిడీలే కాదు అమాయకపు మగవారిని పెళ్లి పేరుతో మోసం చేసి వారి దగ్గరి

Read more