యువతిని మాస్క్ పెట్టుకోమంటే..ఏకంగా ఒంటిమీద ఉన్న బట్టలు విప్పి

ప్రపంచ దేశాలను మరోసారి కరోనా మహమ్మారి గజగజలాడిస్తుంది. కేవలం కరోనా వైరస్ మాత్రమే కాకుండా ఓమిక్రాన్ అనే కొత్త వైరస్ సైతం మనుషుల ఫై దాడి చేస్తుంది.

Read more