చేతులు పొడిబారకుండా..

మహిళలకు చిట్కాలు వంటపాత్రలు కడగడం, గచ్చు తుడవటం, బట్టలు ఉతకడం వల్ల చేతులు పొడిబారుతుంటాయి. అందుకు సరైన డిష్‌వాష్‌ సబ్బు, స్పాంజిని వాడాలి. అది చర్మానికి పెద్దగా

Read more