అర్ధమవుతోందా..

భార్యాభర్తల అనురాగం దాదాపు ప్రతి కుటుంబంలోను ఏదో ఒక సందర్భంలో వినిపించే మాటే ఇది. కాకపోతే స్వరమే మారుతుంది. ఒక్కోసారి భర్త తనను ఏ మాత్రం పట్టించుకోవడమే

Read more