మీరు చెప్పిన విధంగా చేయడానికి మేమేమైనా మీ బానిసలా?

రష్యా యుద్ధం వ్యతిరేక తీర్మానానికి మద్దతు పలకాలన్న పాశ్చాత్య దేశాల రాయబారులు ఇస్లామాబాద్: పాకిస్థాన్ లో ఉన్న పాశ్చాత్య దేశాల రాయబారులపై ఆ దేశ ప్రధాని ఇమ్రాన్

Read more