వృధాతో నష్టం అధికమే

విద్యుత్‌: విద్యుత్‌ను కూడా వృధా చేస్తుంటారు.అనవసరంగా పనిలేని గదిలో లెట్లు వెయ్యడం ఫ్యాను అవసరం లేనపుడు ఆపడం వంటివి కరెంటు వృధాను తగ్గిస్తాయి.పగటిపూట లైటు వెయ్యడం కూడా

Read more